Μηνιαία εκπαιδευτικά προγράμματα


Ξεκινούν τα νέα μηνιαία εκπαιδευτικά προγράμματα που θα υλοποιηθούν στο «Σπίτι των παραμυθιών», το μουσείο αλλιώς, από τον Ιανουάριο 2015 έως και τον Μάρτιο 2015. Τα προγράμματα απευθύνονται σε παιδιά ηλικίας 2 έως 12 ετών, έχουν ως άξονα το παραμύθι και καλύπτουν τα θεματικά πεδία: «Μουσειακή αγωγή», «Συναισθηματική και κοινωνική αγωγή», «Παραμύθι και ζαχαροπλαστική», «Κίνηση – έκφραση», «Αφήγηση, γλώσσα και λαϊκή σοφία», «Παραμύθι και θεατρική έκφραση».ΜΟΥΣΕΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ  
«Μυστικά και έργα ζωγράφων  του κόσμου»

Σχεδιασμός - υλοποίηση: Κάτια Καντούρη,
Μουσειολόγος - Νηπιαγωγός - Αφηγήτρια

Για παιδιά 3 - 6 ετών κάθε Δευτέρα 17:30 - 18:30
Για παιδιά 7 - 12 ετών κάθε Δευτέρα 19:00 - 20:00


ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
«Εμπιστεύομαι και υποστηρίζω»

Σχεδιασμός - υλοποίηση:
Μαρία Βλαχάκη Κοινωνιολόγος της Εκπαίδευσης

Για παιδιά 6 - 9 ετών κάθε Δευτέρα 17:30 - 18:30
Για παιδιά 3 - 5 ετών κάθε Τετάρτη 17:00 -18:00

  ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΑ 

  

ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΚΑΙ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ
«Ήρωες γεμάτοι γλύκα»

Σχεδιασμός: Μαρία Βλαχάκη, Κοινωνιολόγος της Εκπαίδευσης  
Κατερίνα Λιβά, Ζαχαροπλάστης - Αφηγήτρια

Συνταγή - υλοποίηση: Κατερίνα Λιβά,  

Για παιδιά 5 - 7 ετών κάθε Τρίτη 17:30 - 18:30
Για παιδιά 8 - 12 ετών κάθε Τρίτη 19:00 - 20:00

ΚΙΝΗΣΗ – ΕΚΦΡΑΣΗ
«Κίνησε την έκφραση να ανθίσει παραμύθι»

Σχεδιασμός - υλοποίηση: Μαρία Ζουράρη, Παιδαγωγός – Αφηγήτρια

Για παιδιά 2 - 4 ετών κάθε Τρίτη 17:30 - 18:30
ΑΦΗΓΗΣΗ, ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΑΪΚΗ ΣΟΦΙΑ
«Γλώσσα αηδονολαλούσα»

Σχεδιασμός - υλοποίηση:Μαρία Βραχιονίδου, 
Γλωσσολόγος - Λαογράφος - Αφηγήτρια

Για παιδιά 7 - 12 ετών κάθε Τετάρτη 17:00 - 18:00

ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΚΑΙ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ
«Παραμύθι να ακούσω, παραμύθι να σου πω»

Σχεδιασμός - υλοποίηση:
Σοφήλια Τσορτέκη, Αφηγήτρια – Ηθοποιός

Για παιδιά 3 - 6 ετών κάθε Πέμπτη 17:00 - 18:00
ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗ 
«Ο κόσμος της Φυσικής: Ταξίδι από το Μικρόκοσμο 
μέχρι τους πιο μακρινούς αστερισμούς» 

Σχεδιασμός - υλοποίηση:
Άννα Σταματούκου, Φυσικός - Αφηγήτρια

Για παιδιά 5 - 8 ετών κάθε Παρασκευή 17:30 - 18:30 
Για παιδιά 8 - 12 ετών κάθε Παρασκευή 19:00 - 20:00