Παραμύθι και Θεατρική Έκφραση

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Παραμυθιού και Θεατρικής Έκφρασης που υλοποιήθηκε Ιανουάριο - Μάρτιο στο «Σπίτι των Παραμυθιών» - Το μουσείο αλλιώς θα συνεχιστεί  Απρίλιο και Μάιο 2015. 
Στο πρόγραμμα συμμετέχουν  παιδιά 3 έως 6 ετών κάθε Πέμπτη 17:00 - 18:00. Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση είναι της Σοφήλιας Τσορτέκη. 

Το εργαστήριο υλοποιείται αυτοτελώς και δεν υπάρχει μηνιαία δέσμευση παρακολούθησης. 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ