4ο Φεστιβάλ Αφήγησης (Πειραματικές αφηγήσεις)

Το Κέντρο Μελέτης και Διάδοσης Μύθων και Παραμυθιών ανακοινώνει την υλοποίηση του 4ου Φεστιβάλ Αφήγησης που πραγματοποιείται κάθε δύο χρόνια από το 2009 στην Αθήνα.
Φέτος το φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί στο «Σπίτι των Παραμυθιών - Το Μουσείο Αλλιώς»
Σάββατο 28 Νοεμβρίου 2015,
Ώρα 17:00 - 23:00 
Κυριακή 29 Νοεμβρίου 2015, 
Ώρα 12:30 - 18:30
Το Φεστιβάλ έχει ως στόχο να ενθαρρύνει τον πειραματισμό στην τέχνη της αφήγησης και να δώσει βήμα σε αφηγητές να αξιοποιήσουν και να αναδείξουν τις ιδέες τους αναπτύσσοντας παράλληλα ένα γόνιμο διάλογο με το κοινό.
Για το λόγο αυτό το Φεστιβάλ κάλεσε κάθε ενδιαφερόμενο που θέλει να συμμετάσχει να  καταθέσει την πρόταση του.
Επιλέχτηκαν 12 προτάσεις με διαφορετικά χαρακτηριστικά η κάθε μία αναφορικά με τη θεματική των ιστοριών, τη δομή της παράστασης, τη μέθοδο, τον συσχετισμό με τις επιστήμες ή με άλλες τέχνες, τη γενικότερη φιλοσοφία για την πραγματοποίηση κάποιου ιδιαίτερου στόχου καλλιτεχνικού ή εκπαιδευτικού.
Το φεστιβάλ τελεί υπό την αιγίδα του ομίλου για την UNESCO Πειραιώς και Νήσων.