Εκπαιδευτικά προγράμματα για σχολικές ομάδες

Το «Σπίτι των Παραμυθιών - Tο Μουσείο Αλλιώς», ανακοινώνει τα εκπαιδευτικά του προγράμματα για σχολικές ομάδες δημοτικού και νηπιαγωγείου που θα υλοποιηθούν κατά το σχολικό έτος 2015-2016.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα έχουν στόχο τη γνωριμία των μαθητών με την ελληνική και παγκόσμια προφορική παράδοση, την άυλη πολιτισμική κληρονομιά, προσεγγίζοντας θεματικές που σχετίζονται με τις καθημερινές εμπειρίες από τη σχολική και κοινωνική ζωή των παιδιών, όπως ανθρώπινες σχέσεις και διαφορετικότητα, ελληνικός και παγκόσμιος πολιτισμός, φυσική, διατροφή.