Χριστουγεννιάτικα παραμύθια και θεατρική έκφραση. Για παιδιά 3-6 ετών

Χριστουγεννιάτικη κάρτα
αρχών του 20ου αιώνα 
της Ellen Clapsaddle
Με χριστουγεννιάτικα παραμύθια και θέματα από το δωδεκαήμερο θα συνεχιστεί το εκπαιδευτικό πρόγραμμα παραμυθιού και θεατρικής έκφρασης την
Παρασκευή 4 και 11 Δεκεμβρίου 2015, ώρα 18:00 - 19:00.
Τα παιδιά μπαίνουν μέσα στο ίδιο το παραμύθι, κινούν τους ήρωες, ακούν ήχους και μελωδίες, συνθέτουν τη δική τους μουσική, επινούν και αφηγούνται  το παραμύθι τους.
Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση του προγράμματος είναι της Σοφήλιας Τσορτέκη
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ